Mobil rensnings- och barkningsmaskin

Mobil rensnings- och barkningsmaskin

En man kan lätt hantera den här sammansatta löv- och barrträ rensnings– och barkningsmaskin.

Fördelen jämfört mot andra typens barkningsmaskin är att man kan flytta den och att den behöver så liten arbetsyta. Maskinen är byggt på lastbilchassi. Man kan köra maskinen direkt dit var det finns trä som skall barkas. På så sätt sparar man transportkostnader, och man kan lagra de barkade trä i skogen året runt.

Man kommer alltid under 2% bark kvar i det barkade trädet.