PRODUCTION

Reparation och underhållsarbete

Största delen av vår verksamhet består av underhållsarbete, reparation och servicearbeten på anläggningar.

Våra kunder är verksamma inom industrin, transport, gruvor, hamnar, skogsbruk, sågverk och jordbruk. Vår styrka är pålitlighet, snabbhet och flexibilitet, vilket har genererat oss en stor kundkrets. Vi satsar på förebyggande underhåll för bättre funktion och längre livslängd pä kundernas maskiner.

Skopor och grävskopor

Tervolan Konepaja Oy tillverkar på beställning olika typer av skopor efter kundens behov. Skoporna tillverkas

Rökgaskanal

Rökgaskanal med vattenkylning

Består av delar vars längder varierar mellan
0,5 m och 3,5 m. Delarna är tillverkade i diameter 51 och 50 x 50 mm rör med innerdiameter på ca. 1700 mm. Totalvikt 500-8000kg.

Ljusbågeugnens kylningslock

Består av rör 89,9 mm i diameter. Lockets totala diameter är ca. 6500 mm.