Välkommen!

Tervolan Konepaja Oy startade sin verksamhet år 1975.
Ägaren och VD:n Olli Pallari övertog företaget år 1987 när
hans far blev pensionerad.

Vi har ett stort förtroende hos våra kunder tack vare den
mångsidiga maskinparken och erfarna och välutbildade
medarbetare.

Vår verksamhet består av svetsning, maskinbearbetning och montering. Vi utför även reparationer och underhåll.

Vi kan även erbjuda våra kunder rit-, dimensionerings– och konstruktionslösningar. Vår kompetens inom planering och tillverkning står till våra kunders förfogande. Vår Flexibilitet och tillförlitlighet stärker våra kunder på marknaden.

Vår produktionsyta är ca 1200 m². Den mekaniska verkstadsdelen är ca 500 m² och svets- och plåtbearbetningsdelen ca 700 m²; båda med bra lyftmöjligheter upp till 52 ton.

Vår verksamhet har tre olika inriktningar: underleveranser, reparationer och egna produkter.

Under åren har vi utvecklats med nya kunder och projekt. Ingen är för stor eller liten för vårt engagemang. Vi vill gärna leverera en färdig produkt för dig som kund. Därför förekommer ofta såväl konstruktion, tillverkning och montering i våra åtaganden. Vi gör vårt bästa för att leva upp till våra kunders behov för att resultatet ska bli hög kvalitet och nöjda kunder.