Stubbskördaren Pallari KH-160 HW

Stubbskördaren Pallari KH-160 HW

Stubbskördaren PALLARI KH-160 HW är speciellt konstruerad för ett mångsidigt användande. Produkten lämpar sig för hydrauliska grävmaskiner. Med KH-160 kan man bryta och lyfta alla slags stubbar och rötter. KH-160 fördelar alla mjuka trädelar för återvinning.

Mindre och mellanstora stubbar kan brytas loss och upptagas hela. Större stubbar spjälkas först, sedan lossas och upptages i bitar.

  • Lätt att montera vid arbetsplats
  • Hållbar: Härdad hållfast stål
  • Kostnadseffektiv
  • Kan användas i de flesta grävmaskinerna

TEKNISK DATA:

(egenskaper kan bytas utan särskilda anmälan)

  • Vikt, ca 2200 kg
  • Hydraulisk tryck, max 350 bar
  • Gav öppning 1,35 m
  • Grävmaskin, vikt  20-30 ton (rekommenderad)

ANVÄNDING:

Lämpar sig för lyftning, brytning och klippning av alla slags trämaterial i skogen och vid återvinningsterminaler samt andra liknande anläggningar.

BRUK:

Vid lyft skaka av överskottsjord och stenar för att sänka vikten. Bryt ner stubbar och rötter för att minska volymen.